Uthyrningspolicy

Bolagets uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga våra övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom att erbjuda en bred variation av boenden som möter en mångfald av behov och önskemål och som därför lockar en naturlig blandning av olika människor. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter hos Arbonova Fastigheter AB.

Grundläggande krav

 • Alla som har fyllt 16 år är välkomna att ställa sig i kö genom att fylla i en bostadsansökan
 • Du ska ha fyllt 18 år för att kunna ingå ett lägenhetsavtal
 • Du ska uppfylla våra inkomstkrav
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder
 • Du får inte ha negativa boendereferenser
 • Du ska respektera vårt krav på hur många som får bo i lägenheten

Inkomstkrav
Du måste kunna styrka en månadsinkomst efter skatt motsvarande minst två månadshyror om hyran är mindre än 10 000 kr. Överstiger månadshyran 10 000 kr ska din inkomst efter skatt vara minst 10 000 kr högre än hyran. Följande inkomster är godkända hos Arbonova:

 • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
 • A-kassa
 • Pension
 • CSN-lån
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (t.ex. aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)
 • Inkomst av kapital (det totala tillgängliga kapitalet ska motsvara minst tre årshyror för den aktuella bostaden och ska finnas på ett svenskt bankkonto)
 • Etableringsersättning

Söker två personer lägenhet tillsammans genomförs inkomstprövning på den sammanlagda inkomsten. Borgensåtagande tillämpas ej. Befintliga hyresgäster som söker lägenhet i Arbonova s bestånd kommer genomgå en ny kreditprövning.

Betalningsanmärkningar och skulder

 • Vid kreditupplysning får du ej ha betalningsanmärkningar de senaste tre åren
 • Vid kreditupplysning får du ej ha skulder hos Kronofogden (eller pågående skuldsanering)
 • Du får inte ha skulder till Arbonova

Söker två personer lägenhet tillsammans görs kreditupplysning på båda parter.

Negativa boendereferenser
Har du negativ historik hos Arbonova eller annan hyresvärd nekas du att hyra lägenhet hos oss. Efter 12 månader kan du begära omprövning av beslutet. Som negativa referenser räknas:

 • Dokumenterad störning
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Falska handlingar och dokumentation
 • Vanvård av lägenhet
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet
 • Upprepade sena hyresinbetalningar
 • Hot eller våld mot personal

Utrymmesbegränsningar
För att boendet ska fungera bra för dig som hyresgäst och dina grannar gäller nedanstående begränsningar. Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får högst uppgå till:

 • 1 rum och kokvrå, max två personer
 • 1 rum och kök, max tre personer
 • 2 rum och kök, max fyra personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sju personer
 • 5 rum och kök, max nio personer

Med antalet personer menas vuxna och barn.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum såvida det inte finns skäl att medge upplåtelse enligt hyreslagen. Ansökan om andrahandsuthyrning måste ske skriftligen. Arbonova godkänner andrahandsuthyrning i max 6 månader, i undantagsfall upp till ett år.

Förstahandskontrakt kan ej överlåtas till andrahandshyresgäst.

Arbonova godkänner ej korttidsuthyrning via förmedlingssajter.

Direktbyte
För att kunna ansöka om direktbyte krävs att du har beaktansvärda skäl. Ansökan om direktbyte måste ske skriftligen. Direktbyte medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum. Vid direktbyte går eventuella kö poäng i Arbonova s bostadskö förlorade.

Köhantering

 • Ansökan måste vara korrekt ifylld för att kunna behandlas. Du som sökande ansvarar själv för att uppgifter i din bostadsansökan uppdateras
 • Ansökan är personlig och kan ej överlåtas till annan sökande
 • För att kunna registrera bostadsansökan hos Arbonova måste du ha svenskt personnummer
 • Arbonova s lägenheter fördelas efter kö poäng. Kö poängen är lika med 1 poäng per dag från det datum du registrerade dig. När du har lägenhetskontrakt hos Arbonova och är registrerad i vår bostadskö får du 1,5 poäng per dag
 • Väljer du att säga upp ditt lägenhetskontrakt hos Arbonova och vill kvarstå i kön räknas dina poäng om och du får 1 poäng per dag från det datum du registrerade dig. Du förlorar därmed dina bonuspoäng (0.5 poäng per dag)
 • Tackar du nej tre gånger inom sex månader till erbjuden lägenhet spärras din ansökan i sex månader. Därefter kan du åter intresseanmäla dig till lediga lägenheter
 • Vid uteblivet svar tre gånger inom sex månader till erbjuden lägenhet spärras din ansökan i sex månader. Därefter kan du åter intresseanmäla dig till lediga lägenheter
 • När du tecknar bostadskontrakt hos Arbonova avslutas din bostadsansökan och köpoängsaldot nollställs. Ett år efter att ditt bostadskontrakt träder i kraft kan du åter intresseanmäla dig till lediga lägenheter
 • Vid fördelning av nyproducerade lägenheter förbehåller sig Arbonova att tillämpa andra tilldelnings principer
 • Du måste logga in på Mina sidor minst en gång var 12:e månad för att behålla dina kö poäng
 • Inga förturer tillämpas (förutom samarbetsavtal med Örebro kommun)

 

Uthyrningspolicy

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter med statligt investeringsstöd hos Arbonova Fastigheter AB.

Grundläggande krav

 • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
 • Lägenheter tilldelas i turordning efter köpoäng/ kötid.
  (Köpoäng går via HomeQ – https://www.homeq.se/anvandarvillkor)
 • Sökande ska ha en inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg.
 • Vi följer Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbelopp.
  Läs mer om förbehållsbeloppet här
 • Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg räknas som disponibla medel.

Som inkomst räknas följande

 • Inkomst genom anställning
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Ålderspension
 • Studiemedel från CSN
 • Tillägg
 • Bidrag
 • Kapital

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av tex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.

1 rum och kök, max två personer

2 rum och kök, max tre personer

3 rum och kök, max fem personer

4 rum och kök, max sex personer

5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

 

Negativa boendereferenser
Har du negativ historik hos Arbonova eller annan hyresvärd nekas du att hyra lägenhet hos oss. Efter 12 månader kan du begära omprövning av beslutet. Som negativa referenser räknas:

 • Dokumenterad störning
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Falska handlingar och dokumentation
 • Vanvård av lägenhet
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet
 • Upprepade sena hyresinbetalningar
 • Hot eller våld mot personal

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum såvida det inte finns skäl att medge upplåtelse enligt hyreslagen. Ansökan om andrahandsuthyrning måste ske skriftligen. Arbonova godkänner andrahandsuthyrning i max 6 månader, i undantagsfall upp till ett år.

Förstahandskontrakt kan ej överlåtas till andrahandshyresgäst.

Arbonova godkänner ej korttidsuthyrning via förmedlingssajter.

Direktbyte
För att kunna ansöka om direktbyte krävs att du har beaktansvärda skäl. Ansökan om direktbyte måste ske skriftligen. Direktbyte medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum. Vid direktbyte går eventuella kö poäng i Arbonova s bostadskö förlorade.

 

Translate »